top of page

הזמנת ביקורת מחח"י

על מנת להזמין ביקורת חח"י , להגדלת חיבור , מבנה חדש או כל שינוי יסודי במתקן חשמלי , הדורש הזמנת ביקורת מחברת חשמל , יש להשתמש בטופס המוצג :

טופס זה יוגש לחח"י , ע"י החשמלאי המבצע ובהתאם לרשום בטופס.

במידה ולחשמלאי המבצע , אין רשיון מתאים לגודל ההזנה , או , שבזמן הביקורת יגיע חשמלאי אחר כדי להיות עם עובדי חח"י בזמן הביקורת , יש צורך למלא את " יפוי הכח" , על ידי חשמלאי בעל רשיון מתאים .

בטופס , לאחר מילוי פרטי המתקן קיימים 4 סעיפים המיועדים למילוי ע"י החשמלאים :

1. הצהרת חשמלאי עורך/מאשר התוכניות – את הצהרה זו ימלא חשמלאי בעל רשיון המתאים לגודל החיבור ובו החשמלאי מצהיר כי עבר ובדק את התוכניות ושהם בהתאם לחוק החשמל , תקני מכון התקנים הישראלי ובהתאם לכללי חברת חשמל בע"מ .

2. הצהרת החשמלאי המבצע – פה יחתום החשמלאי המבצע את העבודות בפועל . יש לשים לב לכך שהחשמלאי המבצע יהיה בעל רשיון חשמל בתוקף ומתאים לביצוע העבודה ( בעיקרון חשמלאי מעשי מספיק למתקן חד פאזי , מוסמך – לתלת פאזי ) .

3. הצהרת החשמלאי המשגיח והאחראי – פה יחתום חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל החיבור הנדרש ובו הוא מצהיר כי המתקן על תוכניותיו בוצע בהשגחתו ובאחריותו לפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות שפורסמו , תקני מכון התקנים הישראלי ובהתאם לכללי חח"י.

4. ייפוי כוח לחשמלאי שיהיה נוכח בעת הבדיקה – סעיף זה מעניק ייפוי כוח לחשמלאי שיהיה נוכח בעת הבדיקה של חח"י במתקן , כאשר החשמלאי שביצע את העבודות לא יהיה נוכח בבדיקה. יש לציין כי החשמלאי שיהיה נוכח בעת הביקורת חייב להכיר את המתקן על בוריו. ויהיה בעל אפשרות לבצע את הפעולות /עבודות הנדרשות לצורך ביצוע הבדיקה .

רק לאחר מילוי נכון של טופס זה , ומסירתו לחח"י , יתואם זמן לביקורת .

אשמח לתת עזרה וסיוע בכל עת .

שלמה 050-6793715

236 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page