top of page

דוח בדיקה - סריקה תרמוגרפית במחסן

סריקה תרמוגרפית
לוח חשמל 125 אמפר

בצעתי בדיקה תרמוגרפית שתוצאותיה לפי התקן - תקינה. אך מה בדיוק מסתתר מתחת לבדיקה מסוג זה?

האם יש  בה מעבר לחתימה עבור הרשויות?

22:31 (04/08/18) שלמה סטובצקי

תגיות: דוח בדיקה תרמוגרפית

במסגרת עבודתי נקראתי לבצע סריקה תרמוגרפית , במחסן ציוד קטן ועוד חדר המשמש משרד קטן , גודל חיבור 125 אמפר .

לפני הבדיקה הופעל המתקן בעומס מלא כשעה (מזגנים ותאורה) , על מנת לקבל תוצאות מקסימליות בזמן עומס מלא של

מתקן החשמל . ואז פתחתי את הפנלים בלוח החשמל , כפי הנדרש בבדיקות תרמוגרפיות   ( המצלמה הטרמוגרפית , אינה

מסוגלת  למדוד את הקרינה האנפרא אדומה הנפלטת מהאביזרים בלוח החשמל , דרך פנלים או אפילו דרך פרספקט שקוף)

ואז בצעתי את הסריקה תרמוגרפית .

הטמפרטורה האופפת הייתה 28 מעלות צלזיוס , כאשר  טמפרטורה רגילה בלוח עמדה על 27 -29 מעלות צלזיוס  

בסריקה התרמוגרפית , נתגלתה טמפרטורה גבוהה  בפאזה R ביציאה מממסר הפחת .

לפי התקן זה לא נחשב כתקלה מאחר ומותר להעמיס מוליכים עד טמפ' 70 מעלות צלזיוס , והמוליכים החדשים "עומדים " גם

בטמפרטורות של 90 מעלות .

ניתוח הצילום במחשב , הראה את התוצאה של 58 מעלות צלזיוס ,רק על הבורג וביציאה . כמושניתן לראות בכניסה לממסר

הפחת הטמפרטורות תקינות וזהות .

מאחר וכך , נשללה האפשרות שמדובר בחלוקת עומסים לא תקינה או בעומס יתר .

סיבוב פשוט של מברג , ונפתרה בעיה שיכלה להסתיים בשריפה .

חשוב לזכור כי סריקה תרמוגרפית , מהווה חלק בלתי נפרד מאחזקת מנע של מתקנים חשמליים והופכת עם  הזמן , דרישה של

כיבוי אש וחברות הביטוח עבור חידוש רשיון עסק .

יתרונות הבדיקות הללו , לא תסולא בפז, משליטה על זמני השבתת מערכות חשמל לצורך תחזוקה ועד מניעת נזקים חמורים

וכבדים . הסריקה התרמוגרפית מסוגלת להצביע לנו על בעיות חום לפני שניתן להבחין בהן בעין בלתי מזויינת ולפני שהתקלה

גורמת להשבתת מתקן החשמל ולנזקים .

במתקן הזה אנחנו מבחינים בתופעה רווחת של עומס חשמלי נמוך יחסית , כזה שלא יכול או אמור להשפיע על חום האביזרים

בלוח החשמל , אך בגלל חוסר תחזוקה / בורג שלא חוזק ( לא ניתן לקבוע ממה זה נוצר מאחר ואין רצף בדיקות קודם ,

במידה והיו בדיקות קודמות היה ניתן להבין האם הבורג השתחרר בעקבות ויברציות , או שהבורג מתחילה לא חוזק כראוי

bottom of page