נוהל בדיקת גלאי עשן עצמאי בדירות מגורים

בעקבות החובה להתקין גלאי עצמאי בדירות חדשות ,הוציאה הרשות הארצית לכבאות והצלה ,נציבות כבאות והצלה ,אגף בטיחות אש וחקירות ,מסמך תקנות הקובע את צורת ההתקנה (16.07.2015 גרסה ג')