top of page

שעות הפעילות הם 08:00- 20:00 כאשר ניתן לתאם מועדים נוספים לפי דרישת הלקוח 
נייד : 050-6793715
פקס : 03-6583458
מייל : stobezki@walla.co.il 

חשמל  
ליווי פרוייקטים , ביצוע בדיקות חשמל עד 3X630 אמפר ,מגשר מוסמך , איתור תקלות ועוד  
בודק קרינה 
בודק קרינה מוסמך , מתן אישור לרשויות והכוונה מול בעיות קרינה 
סריקות תרמוגרפיות 
ביצוע בדיקות תרמוגרפיות בלוחות חשמל ורכיבי חשמל עד גודל חיבור 3X630 אמפר , ומתח גבוה .
אישור לרשויות השונות ,ולביטוחים 
יעוץ הכוונה ופתרון תקלות .
בדיקת גלאים עצמאיים  
ביצוע בדיקת גלאים עצמאיים במגדלי דירות עבור קבלנים בזמן חשמל זמני וכן לדיירים במסגרת אישור שנתי 
bottom of page