top of page

אז מה עושים עם הקרינה הזו ?

נושא הקרינה הנפלטת ממוצרי חשמל מתחיל לצבור תאוצה והכרה .

כתבות מפחידות בטלוויזיה , לא משאירות מקום לספק , אנחנו בעידן בו הכל ממוכן , הכל חשמלי ותמיד אנחנו

רוצים להיות בקשר (טלפון, אינטרנט וכו ) ולכן הקרינה אופפת אותנו בכל מקום

קרינה
מאת : שלמה סטובצקי  תגיות : קרינה ממקורות חשמל , בודקי חשמל , קרינה בלתי מייננת  ,בודקי קרינה , קרינה בבית

 

גם אני צופה בתוכניות הללו והאמת , מה שמספרים ומראים שם , גם לי זה נשמע מפחיד.

אבל האם האמת כל כך נוראית ? ואם כן , איך זה שהרשויות והרגולטור לא בדיוק עושה כלום עם זה ?

קרינה זו , שרק לאחרונה התחילו להתייחס אליה , עדיין לא נחקרה מספיק והדיעות בדבר הסכנות חלוקות .בשנת

2001 הארגון הבין לאומי לחקר הסרטן  (IARC) , בהתבסס על תוצאות של מחקרים אפידיולוגיים שהצביעו על

עודף תחלואה כתוצאה מחשיפה לקרינה שמעל 2 מיליגאוס (חשיפה ממוצעת ) , קבע כי מתקנים היוצרים סביבם

שדה מגנטי בתדר 50 הרץ ( תדר רשת החשמל ) הינם " מסרטן אפשרי " שהיא דרגת סיכון שלישית  .

בארץ , על התחום ממונה המשרד להגנת הסביבה , והוא " אימץ " החלטה זו ופרסם זאת כ" המלצות" כאשר רמת החשיפה "המומלצת " היא בין 2-4 מיליגאוס לאורך זמן .

על פי ההמלצות של הארגון הבריאות העולמי , משרד הגנת הסביבה קבע סף חשיפה מירבי מותר והוא עומד על 1000 מיליגאוס לחשיפה רגעית !

ברור לכולם כי חשיפה לרמת קרינה כזו , היא אכן  מסוכנת ופוגעת בבריאות .

הבעיה מגיעה , כאשר אנחנו , נחשפים כל היום לכל מיני מוקדי קרינה ואין באפשרותינו לדעת , לא את העוצמה

ולא את הדרך להמנע / להתגונן מפני החשיפה המיותרת הזו.

זה נכון שמיקרו גל , כיריים אינדוקציה ואפילו סדין חשמלי , פולטים בסביבה המידיית שלהם קרינה מעל כל

הרמות המומלצות , אבל איך בדיוק נסתדר בלעדיהם?

לכן , המשרד להגנת הסביבה , מכשיר בודקי קרינה , יועצים והנחיות , אשר מתעדכנים כל הזמן ולומדים את

הדרך הנכונה להשתמש בציוד פולט הקרינה.

אסיים את המאמר הזה בהמלצה כנה , כדאי ואף נחוץ להזמין בודק קרינה הביתה .

כיום  בבתי ספר ומקומות ציבוריים בדיקות אילו הן חובה !!!                                                                (בתמונה  137 מיליגאוס הנפלט מטוסטר)

בודק קרינה שיגיע אליכם הביתה , יסרוק את כל הבית כולל בדיקת אפשרות של קרינת רקע וינחה ויסביר איך

להתמודד עם רמות הקרינה שיימצאו בבדיקתו ובכך תחסכו ממכם מילדיכם חשיפה מיותרת לשדות מגנטיים .

 

קרינה מרשת חשמל
bottom of page