top of page

בדיקות לוחות חשמל ומתקני חשמל בכל הארץ. 

ביצוע בדיקות חשמל ומתן אישורים עבור חח"י , כיבוי אש , רישוי עסקים, וחברות הביטוח .

כולל אישורים עבור מערכת תאורת החירום לפי תקן ישראלי 20 חלק 2.22 וכן מערכת הכריזה לפי תקן 160 . 

הבדיקה מתבצעת ע"י בודק חשמל מוסמך שלב 3 .

ניתן להזמין בדיקה מקיפה גם בצורה פרטית ומותאמת לסוג המתקן ע"י חשמלאי הנדסאי 

bottom of page