top of page

ליצירת קשר מהירה ולנוחיותך   כאן כפתורים לשליחת מייל \ שיחת טלפון

לא ניתן לתאר כיום את חיינו ללא כוח החשמל . בשנים האחרונות נחשפנו גם לרשתות סלולריות ומקורות קרינה רבים נוספים . 

חשוב לשמור על המערכות תקינות ולפי תקן ובכך לשמור על חיינו אנו . 

לא צריך לחכות לשריפה הבאה  !!

מנעו אותה לפני ע"י בדיקת תקינות ותרמוגרפיה  

בשירות אדיב ומקצועי 

ב.ה יזמות

​המשרד להגנת הסביבה פועל על פי "עיקרון הזהירות המונעת". אחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בנייה בגלל החשיפה לקרינה. רמת השדה המגנטי האופיינית אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.

בשנת 2005 דנה ועדת מומחים בנושא חשיפת הציבור לקרינת שדות מגנטיים מרשת החשמל. בעקבות מסקנות הוועדה, פרסם המשרד להגנת הסביבה המלצות, שמטרתן הפחתה של חשיפה לקרינה מרשת החשמל, זמנית או קבועה, של הציבור בכלל וילדים בפרט, לקרינת שדות מגנטיים מרשת החשמל.
המלצות הוועדה התייחסו לחשיפה לערכים ממוצעים של עוצמת קרינת שדה מגנטי מרשת החשמל, הגבוהים מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית כעלולים להגביר את הסיכון לבריאות. 

נכון להיום, אין תקנות מכח חוק הקרינה הבלתי מייננת הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 1000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). כן קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של 2 מיליגאוס ממוצעת על פני שנה, או 4 מיליגאוס ממוצע ביום בו החשיפה היא הגבוהה ביותר.

בשלב זה מטפלים במתקני חשמל קיימים כאשר בראש סדר העדיפויות עומדים מתקנים הגורמים לחשיפה ממוצעת מעל 4 מיליגאוס.

קרינה אלקטרומגנטית
*ביצוע כל סוגי בדיקות החשמל , כולל מתח גבוה ע"י בודק חשמל שלב 3 . 

* יעוץ קרינה  וסקר קרינה לפני בנייה 

*  בדיקות קרינה חשמל וסלולר . 

* מתן אישורים לתאורת חירום לפי תקן ישראלי 20 חלק 2.22.

* ליווי ופיקוח על פרוייקטים . 

* מתן אישורים עבור מערכת הכריזה לפי תקן 160 . 


*ביצוע סריקות תרמוגרפיות בלוחות חשמל ורכיבים חשמליים .


* ביצוע בדיקת גלאים עצמאיים 
 


ב.ה יזמות

דבר המנכ"ל

לאורך השנים שימשתי כבעל חברה קבלנית לעבודות חשמל ,
 מנהל פרוייקטים, מפקח חשמל וכן בדיקות חשמל ואיתור תקלות ושיפור איכות החשמל .
כיום , תוך ניצול הניסיון הרב , מבצע בדיקות איכות ותקינות של מערכות אלקטרומכניות . 
ניתן להזמין שירות בתחומים הבאים: בדיקות חשמל , ביקורות חשמל, ליווי קבלנים /בעלי בתים בתחום החשמל , בדיקות תרמוגרפיות לתחזוקה ואו רישוי , בדיקות גלאים עצמאיים לפי דרישת כיבוי אש וגם בדיקותו ויעוץ קרינה בתחום הרדיו , סלולר וחשמל  כולל סקר קרינה לפני בניה . 
היחס אישי והשירות מקצועי . 
בכל שאלה ניתן לפנות אלי ישירות  בפאלפון - 050-6793715

או להשאיר לי כאן הודעה עם שם ומייל ויחזור  אלייך בהקדם 
אפשר לפנות  בכל נושא או שאלה  השירות חינם ואשמח לעזור 
תודה ,ההודעה נשלחה נחזור אלייך בהקדם

שם *

מייל *

נושא

פלאפון

תוכן ההודעה

bottom of page