top of page

קרינה ודרכי ההתמודדות בבית !

עודכן: 29 באפר׳ 2019


נושא הקרינה מתחיל לעלות על סדר היום והמודעות לבעייתיות וסכנות הקרינה גוברת .

כבודק קרינה מוסמך , קצת חורה לי שהתקשורת מציגה את הנושא כמפלצת חסרת גבולות ושוכחת להציג את אפשרויות ההגנה בפניה.

בסדרה של כתבות קצרות , אנסה לעבור על רוב הציוד החשמלי , שברור שהוא פולט קרינה ( שדה אלקטרומגנטי ) ולהציג את הבעייתיות וכן את דרכי ההתגוננות בפניה .
כמובן שסדרת כתבות אילו הן רק כדי להציג ללקוח את הסכנה /בעיה ואת דרך ההתמודדות איתה ואינה מהוה כל המלצה או הנחייה מחייבת . לשם כך יש להזמין בודק קרינה מוסמך כדי שימדוד בפועל את רמות הקרינה ויציג בפניך את דרך ההתגוננות הטובה ביותר . סדרת כתבות אלו יתמקדו בקרינה הנפלטת מרכיבים חשמליים . את נושא הקרינה מאנטנות סלולריות ורדיו (RF) נציג בהמשך .

כדי להבין את התחום עלינו להכיר את רמות הסף ואת המשרדים הקשורים בנושא :

ארגון הבריאות העולמי ((WHO קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה 1000 מיליגאוס. רשת החשמל בארצינו פועלת בתדר 50- הרץ הנחשב לתדר נמוך .

ארגון הבריאות העולמי ( (WHOקבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 2 מיליגאוס בממוצע שנתי , הינם " גורם אפשרי לסרטן" (possible (carcinogenic. ( דרגת סיכון שלישית)

משרד הבריאות בישראל קבע כי חשיפה ממושכת לשדה מגנטי , שאינה עולה על ממוצע יומי של 4 מיליגאוס אינה מהווה סיכון בריאותי. ממוצע יומי זה מחושב על פי המדידות ביום בו צריכת החשמל הינה צריכת שיא .

מחקרים אפידמיולוגיים מצביעים על כך שבחשיפה ממוצעת של 3-4 מיליגאוס נמצאו פי שניים יותר מקרים של לוקמיה אצל ילדים .

חשיפה לשדה מגנטי של 4 מיליגאוס בממוצע יממתי ביום בו צריכת החשמל בשיאה הינה שוות ערך חשיפה לשדה מגנטי של 2 מיליגאוס בממוצע שנתי .

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע אלפי מדידות ברחבי הארץ , ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת ביממה במעל 90% מבתי המגורים אינה עולה על 0.4 מיליגאוס .

המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת , לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.

כל מידע נוסף בנושא קרינה בלתי מייננת ניתן למצא , באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה שהוא המשרד האחראי על נושא הקרינה הבלתי מייננת בישראל .

לקרינה אין צבע ואין ריח ולכן ניתן לאתרה ולמדוד את עוצמתה רק ע"י כלי מדידה יעודיים שאותם על פי חוק יפעילו רק בודקים מוסמכים בעלי היתר ממשרד הגנת הסביבה .


25 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page