top of page

בדיקות קרינה ELF ( שדות מגנטיים ממתקני חשמל) + RF ( מדידת קרינה בתחום תדרי הרדיו ) במוסדות חינוך .


לפי חוזר מנכ"ל , ברשימה מנחה לעריכת מבדק מוסדות חינוך , מופיעים בסעיף 15 ו-16 הדרישות לביצוע מדידות לקרינה אלקטרומגנטית ( מדידת קרינה בתחום תדרי הרדיו ) וכן מדידת שדות מגנטיים וחשמליים בתחום תדר רשת החשמל (ELF) .

לפי דרישת משרד החינוך יש לבצע מדידת קרינה אלקטרומגנטית (RF) , בזמן התקנת ציוד ומכשירי קצה ובמידה ויש שינוי ברשת ובהיקף הציוד . את המדידות יש לבצע בודק ובעל ציוד המוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה ולפי ההנחיות שמספרן 09-04-01 . במדידות אלה , יבדקו הערכים של הקרינה הסלולרית והאינטרנט האלחוטי באיזורי השהייה.

הדרישה לגבי השדות החשמליים דומה , אך כאן נמדוד את הערכים המוקרנים משנאי של חברת חשמל , קווי חשמל תת קרקעיים , ארונות חשמל מחשבים וציוד חשמלי.

הנוהל למדידת השדות המגנטיים בתחום תדרי ה-ELF במוסדות חינוך מופיע , כאמור , באתר של המשרד להגנת הסביבה ואני מביא אותו לפניכם – " נוהל למדידת השדות המגנטיים בתחום תדרי ה-ELF במוסדות חינוך"

הנוהל למדידת קרינה אלקטרומגנטית בתדרים (RF) GHz 300-4.0 במוסדות חינוך מופיע , כאמור באתר של המשרד להגנת הסביבה והרי הוא לפניכם – " נוהל מדידת קרינה אלקטרומגנטית בתדרים GHz 300-4.0 במוסדות חינוך "

לפי הנהלים , שנקבעו ע"י משרד הגנת הסביבה , הערכים המותרים לשהייה רציפה של תלמידים במוסדות חינוך , לא תעלה על 4 מילי גאוס ( בכיתות לדוגמא ) , ובאזורים של שהייה לא רציפה ( חצרות וכו) , מותר עד לפי טבלה המתארת את זמן החשיפה מול עוצמת הקרינה.

לגבי קרינה סלולרית , הגבול המותר הוא 4-10 מיקרו וואט לסמ"ר , כאשר מדידה של 10 מיקרו וואט לסמ"ר , דורשת הפניית הדו"ח למשרד להגנת הסביבה.

יוזמה זו , חיובית מאוד , ובכך מדגישה את האחריות של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה לבריאות ילדינו בזמן שהותם בבתי הספר.

להשלמת התמונה הכוללת ולהגנה שלמה על בריאות הילדים , מומלץ , לפחות פעם אחת , לבצע מדידות קרינה גם בבית ( בעיקר בחדר הילדים ובאיזורים בהם הם נמצאים זמן ממושך) , ע"י בודק קרינה מוסמך .


43 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page