top of page

מכשירים "רגישי קרינה " – תאימות מגנטית בבתי חולים


משום מה עדיין קיים ויכוח אם הקרינה המגנטית הנפלטת ממוצרי חשמל מזיקה לאדם או לא, אבל , לגבי מיכשור אלקטרוני , אין בכלל שאלה וכולם תמימי דעים , כי השדה המגנטי פוגע במכשירים אלקטרונים. פעולות ההגנה על המכשירים מפני השדה המגנטי נקראות בשם " תאימות מגנטית " . מציג לפניכם מתוך חוק החשמל , תקנות שמחייבות את החשמלאים בזמן התקנות חשמל בבתי חולים .תוספת רביעית

((תקנות 20 (ד) (1) , ו- 30(א))

דוגמאות לאמצעים למניעת הפרעות חשמליות או מגנטיות

א. מניעת הפרעות חשמליות

(1) בחדר המיועד לביצוע מדידות של ביו- פוטנציאלים נמוכים ביותר כגון EEG או EMG יותקן בתוך הקירות , סיכוך על כל מוליכי המעגלים שבחדר , התקרה והרצפה עד עומק של 15 ס"מ לפחות .

(2) בחדר המיועד לביצוע מדידות של ביו – פוטנציאלים נמוכים כגון ECG וכן בחדרי ניתוח , טיפול נמרץ וצנתור יותקן סיכוך על כל מוליכי המעגלים שבסביבת המטופל .

(3) באתרים המפורטים בתקנה 30 אין להשתמש בחימום חשמלי המבוסס על כבלי חימום כגון חימום רצפות .

(4) (א) תקוים רציפות חשמלית בין הסיכוך לבין פס PA כנדרש בתקנה 20 . החיבור יבוצע בקצה אחד בלבד של הסיכוך כדי למנוע היווצרות לולאות סגורות . החיבורים יהיו בעלי התנגדות נמוכה ויבוצעו בריתוך , הלחמה או בלחיצה באמצעות כלי המיועד לכך . בסיכוך פלדה מותר להשתמש בחבקים המוחזקים בהברגה.

(ב) על אף האמור בפרטי משנה (1) עד (4) (א) אין צורך בסיכוך המוליכים כאשר מותקנות לוחות או מחיצות מתכתיות במקומות הדרושים . הלוחות או מחיצות יותקנו בצורה מבודדת מצנרת ומחלקים מתכתיים של המבנה ויחוברו באמצעות מוליך מיוחד אל פס PA .

(ג) מכשירי חשמל המותקנים באופן קבוע יהיו מסוג ו , ואולם מותר שהציוד יהיה מסוג אחר בתנאי שיסוכך כראוי .

ב. מניעת הפרעות מגנטיות –

בדרך כלל ניתן לקיים את הדרישות המפורטות בתקנה 31 כאשר המרחק בין מכשירים או ציוד אחר העלול לגרום להפרעות מגנטיות לבין המקום המיועד לבדיקת המטופל עולה על -

(1) 0.75 מטרים ממנורה פלואורנית הכוללת נטל אחד מסוג המיועד לשימוש בבתי חולים , ואולם יכול שיידרש מרחק גדול יותר .

(2) 6 מטרים מציוד הפועל מעיקרו על ידי השראה , בהספק העולה על 3 קילוואט , כגון מנועים או שנאים .

(3) מקווי זינה –

3 מטרים ממוליכי מופעים בחתך 10 עד 70 ממ"ר נחושת .

6 מטרים ממוליכי מופעים בחתך 95 עד 185 ממ"ר נחושת .

9 מטרים ממוליכי מופעים בחתך העולה על 185 ממ"ר נחושת .

המרחקים האמורים מתייחסים לזינה בכבלים הכוללים בתוכם את כל מוליכי המעגל . מכבלים חד – גידיים ומפסי צבירה יכול שיידרשו מרחקים גדולים יותר . סיכוך מתאים יכול שיאפשר הקטנת המרחקים האמורים .


שמו לב למרחקים הנדרשים ולהקפדה על סיכוך והגנת המכשירים בפני השדה המגנטי. האם לא מגיע גם לנו לקבל יחס דומה מהרשויות , האם החיים שלנו , או לפחות איכות החיים שלנו , אינה חשובה כמו המכשירים ?

כל שימוש בציוד חשמלי חושף אותנו לשדה מגנטי , שברמות מסויימות יכול להוות סכנה . אין שום סיבה שנחשף לקרינה ללא ידיעתנו , במיוחד שבסופו של דבר די קל להתגונן בפניו ( רק במקרים מסויימים יש צורך במיגון שמוסיף לעלות ). בדיקת קרינה בדירת המגורים , ובמקום העבודה , על ידי בודק קרינה מוסמך , תספק לכם את המידע לגבי רמות הקרינה שאתם נחשפים אליהם וכמובן את דרך ההתגוננות שלכם בפני הקרינה המגנטית .


12 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page